Nainstalovali jsme fotovoltaické panely na střechu naší provozovny.

Projekt: Instalace FVE DUBENECKÁ KNEDLÍKÁRNA, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/22_001/0000428 je spolufinancován Evropskou uníí.

Využití obnovitelných zdrojů energie odpovídá ekologickým trendům. Zároveň zajišťuje optimalizaci nákladů v dnešní turbuletní době a tím stabilizaci výroby v dlouhodobém horizontu.